bons.cat

Menorca Vals

Establiments adherits Registre presencial Com funciona? Alta d'establiments
Registra't

Iniciar sessió

ES CA

----Com funciona?

Què és Menorca Vals?

Icona fletxa mostra amaga

Menorca Vals és una convocatòria d'ajudes extraordinàries del Consell Insular de Menorca que persegueix donar suport al consum local desestacionalizado en la xarxa de comerços detallistes de l'illa de Menorca. En aquesta convocatòria s'han posat a disposició de les persones interessades un total de 200.000 € en forma de vals de consum per valor de 10 € (i un import màxim individual de 100 €, un total de 10 vals per ciutadà), els quals es podran intercanviar als establiments que s'hagin adherit a la iniciativa.Les subvencions i beques a favor de persones físiques, en tractar-se de de guanys patrimonials, resten subjectes a retenció conforme la normativa que regula l'IRPF, i així es fa constar en les Bases reguladores i en la Convocatòria de les ajudes. Hi ha algunes excepcions: ajudes assistencials, per a estudiants, etc. Però no per a aquest cas. En la declaració de l'IRPF, l'apartat al que ha d'anotar-se la subvenció sol ser:
>"Guanys i pèrdues patrimonials"
> "Guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonales (premis, subvencions, etc.)"
> "Altres guanys i pèrdues patrimonials imputables a [exercici corresponent]"
> "Import guanys" [corresponent a la casella 304 per a l'exercici 2022]

Com funciona Menorca Vals?

Icona fletxa mostra amaga

Les persones que es registrin a l’aplicatiu poden sol·licitar fins a 10 vals de consum per valor de 10 € i bescanviar-los als establiments adherits. Per poder emprar els vals s’ha de fer una compra mínima a un dels establiments adherits, d’acord amb la taula següent:

 • 1 val per una compra mínima de 30 €
 • 2 vals per una compra mínima de 60 €
 • 3 vals per una compra mínima de 90 €
 • 4 vals per una compra mínima de 120 €
 • 5 vals per una compra mínima de 150 €
 • 6 vals per una compra mínima de 180 €
 • 7 vals per una compra mínima de 210 €
 • 8 vals per una compra mínima de 240 €
 • 9 vals per una compra mínima de 270 €
 • 10 vals per una compra mínima de 300 €

Per poder aconseguir els vals de consum electrònicament fa falta registrar-se a l’aplicatiu des d’aquest lloc web o bé realitzar el tràmit presencialment, havent concertat cita, a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca:

 • SAC de Maó, a la Pl. de la Biosfera, 5 – 07703 Maó, Illes Balears
 • SAC de Ciutadella de Menorca, a la Pl. de la Catedral, 5 – 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears

Quins requisits he de complir per poder registrar-me?

Icona fletxa mostra amaga

Per poder sol·licitar els vals de consum prèviament fa falta registrar-se i indicar les dades d’identificació següents: DNI/NIE, nom i llinatges, domicili, correu electrònic i telèfon de contacte. Per a poder participar en la convocatòria fa falta tenir els 16 anys d’edat complerts el dia de la sol·licitud.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Com puc bescanviar els meus vals?

Icona fletxa mostra amaga

Cada val de consum es pot bescanviar per una compra mínima als establiments:

 • 1 val per una compra mínima de 30€
 • 2 vals per una compra mínima de 60€
 • 3 vals per una compra mínima de 90€
 • 4 vals per una compra mínima de 120€
 • 5 vals per una compra mínima de 150€
 • 6 vals per una compra mínima de 180€
 • 7 vals per una compra mínima de 210€
 • 8 vals per una compra mínima de 240€
 • 9 vals per una compra mínima de 270€
 • 10 vals per una compra mínima de 300€

Abans de realitzar l’operació de compra, s’han d’ensenyar els vals de descompte en format electrònic o en suport físic per tal que la persona responsable de l’establiment us identifiqui i els validi com a mètode de pagament. Els vals de consum són d’ús personal i intransferible.

Puc utilitzar més d'un val a la mateixa compra?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Es pot emprar més d’un val de descompte a la vegada, però sempre realitzant compres per un import igual o superior als mínims establerts:

 • 1 val per una compra mínima de 30 €
 • 2 vals per una compra mínima de 60 €
 • 3 vals per una compra mínima de 90 €
 • 4 vals per una compra mínima de 120 €
 • 5 vals per una compra mínima de 150 €
 • 6 vals per una compra mínima de 180 €
 • 7 vals per una compra mínima de 210 €
 • 8 vals per una compra mínima de 240 €
 • 9 vals per una compra mínima de 270 €
 • 10 vals per una compra mínima de 300 €

Puc bescanviar els meus vals a diferents establiments i/o compres?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Es poden emprar els vals de consum en diferents establiments i/o compres sempre que cada operació compleixi amb els imports mínims.

Puc aconseguir els meus vals de manera presencial?

Icona fletxa mostra amaga

Per poder aconseguir els vals de consum electrònicament fa falta registrar-se a l’aplicatiu des d’aquest lloc web però també es pot realitzar el tràmit presencialment, havent concertat cita, a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca:

 • SAC de Maó, a la Pl. de la Biosfera, 5 – 07703 Maó, Illes Balears
 • SAC de Ciutadella de Menorca, a la Pl. de la Catedral, 5 – 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears

Puc utilitzar els vals d’una altra persona?

Icona fletxa mostra amaga

Els vals de consum són d’ús personal i intransferible. En el moment de la compra, l’establiment comprovarà la identitat dels portadors.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Puc descarregar-me el val més d’una vegada?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Els vals de consum es poden descarregar des de l’aplicatiu tantes vegades com faixin falta, però si ja s’han emprat o la data de validesa ha vençut no es podran aplicar.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Puc descarregar o emprar vals amb data de validesa expirada?

Icona fletxa mostra amaga

No. Els vals de consum disposen d’una data de caducitat impresa i només es poden emprar abans que el termini expiri. Per tant, convé revisar la data de caducitat dels teus vals de consum per poder-los emprar a temps.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Com puc descarregar els meus vals?

Icona fletxa mostra amaga

Per poder aconseguir els vals de consum electrònicament fa falta registrar-se a l’aplicatiu des d’aquest lloc web però també es pot realitzar el tràmit presencialment, havent concertat cita, a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca:

 • SAC de Maó, a la Pl. de la Biosfera, 5 – 07703 Maó, Illes Balears
 • SAC de Ciutadella de Menorca, a la Pl. de la Catedral, 5 – 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears

Com puc consultar els establiments adherits?

Icona fletxa mostra amaga

Per consultar els establiments adherits ho pots fer des de la secció «Establiments adherits» de la pàgina inicial d’aquest lloc web. Recorda que durant el primer mes de la convocatòria es poden anar adherint nous establiments.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Si he fet servir vals per una compra i l’haig de retornar, em tornen els doblers?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Els vals de consum són un mètode de pagament i si n’has fet servir un o més i per motius justificats la compra s’ha de retornar, l’establiment us reintegrarà el seu valor en doblers, ja que el Consell Insular de Menorca canalitzarà l’ajut mitjançant els establiments adherits. Aquesta pràctica només serà aplicable en els casos degudament justificats.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Puc canviar les meves dades de contacte?

Icona fletxa mostra amaga

Des de l’aplicatiu podràs canviar les teves dades de contacte associades al teu usuari i també generar una nova contrasenya. No obstant açò, nom, llinatges i domicili han de constar a la vostra fitxa tal com figuren al DNI/NIE.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Has oblidat la contrasenya?

Icona fletxa mostra amaga

Si has oblidat la contrasenya, la pots recuperar clicant a «Iniciar sessió» des de la pàgina principal d’aquest lloc web i seguir les instruccions.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Tens un establiment i vols adherir-te a la campanya?

Icona fletxa mostra amaga

Si tens un establiment i et vols adherir a la convocatòria com a intermediari dels ajuts del Consell Insular de Menorca en el marc de Menorca Vals ho pots fer des de la secció «Alta d’establiments» de la pàgina principal d’aquest lloc web i seguir les instruccions. Una vegada donat d'alta, hauràs d'accedir des del login de botiga adherida.

Pots consultar les Bases reguladores d'aquesta subvenció, publicades al BOIB núm. 142, de 03/11/2022, des d'aquest enllaç.

Si tens dubtes, escriu a menorcavals@cime.es

Icono cerrar

Recuperar la contrasenya

Escriu l’adreça de correu electrònic amb la que et vas registrar. Rebràs un enllaç temporal per substituir la teva contrasenya.

Icono cerrar